اندیکاتور - تایم‌فریم‌های بدون محدودیت تریدینگ ویو

آیا تا بحال برایتان پیش آمده که بخواهید تایم فریمی را در تریدینگ ویو ببینید ولی به علت محدودیت‌های تریدینگ ویو در نسخه پولی موفق به این کار نشوید؟ اندیکاتور زیر که توسط سامان از آکادمی گنج ساخته شده‌است این کار را به رایگان برایتان ممکن می‌سازد.

از کد زیر که به زبان پاین اسکریپت نوشته شده است می‌توانید استفاده کنید:

				
					//@version=5
indicator("Free Timeframe - By Saman GanjAcademy", overlay=true)

timeframe = input.string("480", "Timeframe")
tick = syminfo.tickerid

o = request.security(tick, timeframe, open, gaps=barmerge.gaps_on)
h = request.security(tick, timeframe, high, gaps=barmerge.gaps_on)
l = request.security(tick, timeframe, low, gaps=barmerge.gaps_on)
c = request.security(tick, timeframe, close, gaps=barmerge.gaps_on)

selected = c >= o ? input.color(color.aqua, "Bullish Color") : input.color(color.orange, "Bearish Color")

plotcandle(o, h , l, c, color=selected, wickcolor=selected, bordercolor=selected)
//---------------
// MIT License - 2022 Ganj Academy
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//---------------
				
			
ویدیوی آموزشی:

سایر توضیحات:

برای مشاهده تایم فریم های دقیقه ای و ساعتی باید از معادل دقیقه آن استفاده شود مثلا 6h می شود 360 و 8h می شود 480 و برای روزانه ها مثلا 2D و برای هفتگی ها 2W

نکته ها:
تایم فریم چارت فعال باید کوچکتر از تایم فریم درخواستی شما باشد و همچنین ضریب دقیق داشته باشد مثلا برای مشاهده تایم 6h باید در تایم 3h باشید یا برای مشاهده تایم 8h و 12h باید در تایم 4h باشید، برای روزانه ها در 1D و برای هفتگی ها در 1W

برای داشتن یک ویو تمیز بهتر هست که کندل های اصلی چارت را با دکمه علامت چشم در بالا سمت راست نام چارت مخفی کنید

کاری از گروه آکادمی گنج

https://t.me/+08TGbzm0nrMxMzFh

کانال تلگرام گنج

گروه بحث عمومی

گروه اسکالپ

گروه اقتصاد ایران