دوره مدیریت مالی شخصی

جلسه اول: چگونه ثروتمند شویم؟

دسته بندی انسان‌ها با توجه به نوع (و نه مقدار) درآمد و مخارج: چگونه ثروتمند شویم؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

کانال تلگرام گنج

گروه بحث عمومی

گروه اسکالپ

گروه اقتصاد ایران