دوره مدیریت مالی شخصی

جلسه پنجم: تورم

تورم: بزرگترین دزد تاریخ که از فقرا می‌دزدد و به ثروتمندان می‌بخشد. چطور خودمان را از تورم مصون نگه داریم؟

برای دیدن این قسمت باید در دوره ثبت‌نام فرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

کانال تلگرام گنج

گروه بحث عمومی

گروه اسکالپ

گروه اقتصاد ایران